ابزار های سئو

پکیج Agency


 
249,000 تومان
ежемесячно

Ahrefs
Moz pro
Alexa
SEMrush
Lynda
Woorank
keywordtool
Skillshare
Grammarly
StockUnlimited
powtoon
Seoprofiler
canva
دو دسترسی


پکیج حرفه ای


 
165,000 تومان
ежемесячно

Ahrefs
Moz pro
Alexa
SEMrush


شامل

پکیج پایه


 
120,000 تومان
ежемесячно

Ahrefs
Moz pro


شامل

پکیج حرفه ای + keywordtool


 
195,000 تومان
ежемесячно

Ahrefs
Moz pro
Alexa
SEMrush
keywordtool


شامل

آموزشی و گرافیک


 
100,000 تومان
ежемесячно

Lynda
canva
laracasts
Skillshare
Grammarly


شامل

Grammarly


 
50,000 تومان
ежемесячно

Grammarly


شامل